24 maig de 2023 a les 14:52

Nova convocatòria d’ajuts al sector comercial a peu de carrer de la Bisbal d’Empordà

Aquest maig s’ha obert la convocatòria d’ajuts a la millora, rehabilitació i nova implantació d’establiments comercials, de restauració, d’oficines-serveis i d’activitats tradicionals i artesania situats a peu de carrer a la Bisbal d’Empordà. L’objectiu d’aquests incentius és fomentar la millora dels establiments existents, impulsar i fomentar l’emprenedoria, millorar la competitivitat del comerç de proximitat i l’impuls de la competitivitat i el comerç electrònic.

Les subvencions són tant per establiments ja en actiu que vulguin millorar i consolidar-se com per ajuts a la implementació de nous establiments a peu de carrer per part de nous emprenedors. Les actuacions que se subvencionaran són les reformes de l’establiment, renovació i millora de la imatge i dels accessos, actuacions d’eficiència energètica, millora de la competitivitat i la implantació del comerç electrònic. El període d’execució de l’actuació podrà abastar de l’1 de gener de 2022 al 31 d’agost de 2023.

L’import màxim de la subvenció serà del 25% per a les empreses no col·laboradores i d’un 35% per les empreses col·laboradors. S’entén per empreses col·laboradores aquelles que són socis de l’associació de comerciants o de l’associació de ceramistes o bé aquells que hagin participat en alguna de les accions impulsades per l’ajuntament tals com campanyes gastronòmiques o esdeveniments firals. En ambdós casos l’import màxim de la subvenció podrà arribar als 2.000€.

Per aquest any 2023 l’ajuntament ha destinat una dotació pressupostària total per aquestes subvencions de 5.000 euros. Les subvencions seran de concurrència competitiva i caldrà puntuar les sol·licituds per ordenar-les per tal de procedir als atorgaments fins a l’esgotament del pressupost. Els terminis per presentar les sol·licituds i la justificació finalitzaran el 30 de setembre de 2023. A través d’aquest apartat web s’hi pot trobar tota la informació i documentació per poder tramitar la subvenció, així com les bases, la convocatòria on es detallen totes els requisits per participar-hi i els criteris de valoració.