>

Ajuntament

>

>

Subvenció de fons de cooperació ecònomica i cultural 2021

Subvenció de fons de cooperació ecònomica i cultural 2021

L’import atorgat per a actuacions en camins a l’Ajuntament de la Bisbal ha estat 1.100 euros:

– S’ha destinat a despeses de conservació, manteniment i sega de marges de camins de titularitat municipal.